به گزارش برنا خراسان جنوبی، اولین دوره انتخابات خانه مشارکت مردم در سلامت شهرستان فردوس با حضور آقای دکتر حسینی مسئول سازمان های مردم نهاد استان و مسئول خانه مشارکت سلامت در استان تشکیل شد وی با اهمیت خواندن خانه مشارکت در شهرستان مباحث مربوط به طرح راتشریح وتوضیح داد .

دکتر حسینی افزود سیاستهای خانه مشارکت با نگاهی به سلامت و برای همه مردم پیش بینی شده است وباید مردم و جامع با حوزه سلامت مشارکت نمایند با این طرح فعالیت های سلامت به اشتراک مردمی گذاشته می شود .

آقای حسینی گفت مشارکت اجتماعی راه نجات آدمهاست و تا زمانی که مردم مشارکت نداشته باشند به این حقیقت نخواهیم رسید.  

انتخابات رئیس خانه مشارکت مردم در فردوس نیزدراین جلسه انجام شد و از بین کاندیداهای ثبت نام شده به ترتیب آقای خلیل آذرهمایون به عنوان رئیس خانه مشارکت و سرکار خانم شفیعی نایب رئیس خانه مشارکت در حوزه سلامت در شهرستان فردوس انتخاب شدند. آقای آذرهمایون ضمن اعلام برنامه های خود گفت ما به کمک همه مردم در این طرح نیازمندیم .

برای شروع این پویش یک بسته بهداشتی ماسک به خانه بهداشت باغستان سفلی تحویل بهورز خانه بهداشت گردید .

ومقادیری موادضدعفونی وماسک به خانه مشارکت تحویل شد.

آقای دکتر نگهبان به عنوان رئیس جلسه با اشاره به آیه قرآن و امرهم شورا بینهم رای انتخابات را اعلام کرد و به منتخبین توصیه کرد ، خدمت به خلق عنایت و توفیق از طرف خداوند است به بندگان خدا و برای منتخبین خانه ای مشارکت آرزوی موفقیت نمود.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: