به گزارش برنا از اراک ، سید علی آقازاده در شورای راهبری توسعه مدیریت استان مرکزی، افزود: همچنین این استان در شاخص برنامه‌ریزی برای بهبود کیفی بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی هم نمره قبولی دارد.

وی اظهار داشت: دولت تدبیر و امید هشت سال اخیر در شاخص تراز نیروی انسانی عملکرد خوبی داشته و در ابتدای فعالیت دولت یازدهم ورودی نیروی انسانی به دستگاه‌های اجرایی و خروج آنان متناسب نبود اما اکنون سطحی از توازن حاصل شده است.

استاندار مرکزی گفت: هدفگذاری جذب یک نفر به  ازای خروجی هر سه نفر  نیروی کار در دولت یازدهم با تحقق ۲ و هفت دهم درصدی همراه است که  نشان از عملیاتی شدن شعار دولت در این زمینه بوده است.

آقازاده افزود: سهم مدیریتی زنان در دولت یازدهم به لحاظ کمی و کیفی افزایش یافته و دولت کوشید اختلاف در این راستا را  به حداقل برساند و این موفقیت ماندگار خواهد شد.

وی اظهار داشت: افراد با سابقه کار کمتر از پنج سال در دستگاه‌های اجرایی کشور در آغاز کار دولت یازدهم ۲۰ درصد بوده که این شاخص اکنون به ۹ درصد کاهش یافته است.

استاندار مرکزی گفت: توجه بیشتر به آموزش کارکنان دستگاه‌های اداری کلید افزایش بهره‌وری در کار است و باید در استان سرمایه‌گذاری بیشتری در این بخش صورت بگیرد.

آقازاده افزود: تلاش شود در جشنواره شهید رجایی همه دستگاه‌های اجرایی مشارکت داشته باشند و از انحصار قرار گرفتن برخی نهادها جلوگیری شود هرچند این مهم براساس امتیازبندی فعالیت دستگاه‌ها سنجیده می‌شود. 

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: