به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛ این جشنواره در مجموعه پارک مهرگان مهدیشهر و با محوریت صنایع دستی ، پوشاک و دست بافته های عشایر ایل سنگسری برگزار خواهد شد و مجموعه نمایشگاهها و غرفه های دایر شده در این پارک ، پس از جشنواره هم به مدت ۱۰ روز فعال خواهد بود.
مهدی جمال مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان سمنان هم گفت : معرفی سبک زندگی عشایر ایل سنگسری و احیای گردشگری از اهداف این جشنواره است.