به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ دکتر میر فلاح مدیر نظارت بر درمان و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این خصوص گفت: به دنبال گزارشات مردمی واصله مبنی بر فعالیت افراد غیر پزشک در دو موسسه پزشکی غیرمجاز پوست و زیبایی در رشت و استفاده از دستگاه غیر مجاز سولاریوم ،کارشناسان مدیریت نظارت بر درمان دانشگاه به اتفاق نماینده پلیس اماکن عمومی رشت و سازمان تعزیرات حکومتی از محل مذکور بازدید کردند.

در این بازدید، محل مذکور، به دلیل  تهدید علیه سلامت عمومی پلمب و لوازم و تجهیزات شامل دستگاه غیر مجاز سولاریوم توقیف و پرونده از طریق کمیسیون ماده یازده دانشگاه علوم پزشکی گیلان به مراجع قضایی ذیربط ارجاع شد.

مدیر نظارت بر درمان  دانشگاه علوم پزشکی گیلان، از شهروندان گیلانی خواست هنگام مراجعه به مراکز ارایه خدمات سلامت، از مجوزهای قانونی وزارت بهداشت و درمان صادر شده برای مرکز، اطمینان حاصل کنند.

 

5555

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: