به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ دکتر ارسلان زارع در نامه ای به وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نوشت: با توجه به مصوبه شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که در آن بر ایجاد شهرهای صنایع دستی و تأمین زیرساخت های شهرها و روستاهای صنایع دستی تأکید شده است؛ شهر رشت به عنوان شهر ملی رشتی دوزی، روستای ارده شهرستان رضوانشهر به عنوان روستای ملی شال بافی، روستای عنبران شهرستان آستارا به عنوان روستای ملی گلیم بافی، روستای شالما شهرستان ماسال به عنوان روستای ملی چوبتراشی و روستای جیرده شهرستان شفت به عنوان روستای ملی سفالگری سنتی برای طرح و تایید در شورای راهبردی انتخاب شهر و روستای ملی صنایع دستی اعلام می گردد.

در ادامه این نامه آمده است: استانداری گیلان ضمن تایید فعالیت های شاخص صنایع دستی در موارد فوق، برای ایجاد و ارتقاء زیرساخت های مناسب در مناطق یادشده و تعامل با شورای راهبردی انتخاب شهر و روستای ملی صنایع دستی، حمایت های مادی و معنوی را خواهد داشت.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: