به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ طی حکمی ازسوی علیرضا زهری  رییس هیات ورزشهای همگانی گیلان، امیر رهنمای لشکامی ،به عنوان سرپرست رییس هیات ورزشهای همگانی شهرستان رشت منصوب شد.

درقسمتی ازاین حکم آمده است:

باتوجه به سوابق و تجربیات جناب عالی ،امید است بااتکابه نیروی لایزال خداوند و با استفاده از تجارب پیشکسوتان و افراد متعهد و علاقمند ضمن همکاری  باهیات ورزشهای همگانی استان ،در امر توسعه و تامین ورزش همگانی آن شهرستان موفق و موید باشید .

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: