به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ علی برزگر ، نوجوان ۱۰ساله رودباری ۷کیلومتر از شهر منجیل تا ورودی شهررودبار راباحلقه هولاهوپ طی کرد و رکورد این رشته را آزان خود کرد.

وی بااشاره به بحران کرونا و تعطیلی مدارس و مراکز ورزشی دراین دوران گفت: هدف او ازثبت این رکورد تشویق نوجوانان به ورزش و فعالیت جسمانی است.

گفتنی است :این رکورد قبل ازاین دست یک دختر نوجوان بختیاری بود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: