به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ محمد علی ویشکائی در جلسه کارگروه مدیریت پسماند عفونی شهرستان رشت با بیان اینکه رها کردن پسماندهای عفونی از سوی برخی از درمانگاه ها، مطب ها و کلینیک های پزشکی با اصول اخلاقی و قانونی مغایرت دارد، افزود: با قاطعیت با آن دسته از افرادی که حتی به حداقل های پروتکل های بهداشتی اعتنا نمی کنند و خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات نمی دانند برخورد می شود.

وی ادامه داد: به دلیل افزایش زباله های بیمارستانی و شرایط بیماری کرونا باید حساسیت های بیشتری در روند مدیریت  پسماندهای بیمارستانی و عفونی انجام شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار رشت با تاکید بر ضرورت نظارت جدی بر چگونگی رعایت پروتکل های بهداشتی در زمینه مدیریت پسماندهای عفونی، گفت: خوشبختانه اکثریت درمانگاه ها و مطب های پزشکی همکاری خوبی در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی و مدیریت پسماندهای عفونی دارند، اما  با توجه به حساسیت این موضوع، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست که عده ای در این زمینه مغایر قوانین و مقررات رفتار کنند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: