به گزارش خبرگزاری برنا گیلان ؛  در این مسابقات که به مدت 5 روز در نیشابور برگزار شد، این نتایج به دست آمد:

فراز رهنما از ناحیه دو رشت در رشته شعر - رتبه اول

 محسن تقی پور از ناحیه یک رشت در رشته تکنوازی(سه تار) - رتبه اول

محمد رضا شعبانبان از شهرستان بندر انزلی در رشته مقاله پژوهی - رتبه اول

علیرضا انصاری موحد از ناحیه یک رشت در رشته نقاشی (رنگ و روغن) – رتبه دوم

آرین حسین زاده و سید علیرضا سید نژاد از ناحیه یک رشت در رشته نشریه الکترونیکی – رتبه سوم

میثاق جهانی و علیرضا بخشایش از شهرستان صومعه سرا در رشته نشریه الکترونیکی رتبه سوم

مسابقات کشوری فرهنگی، هنری دانش آموزان پسر کشور  از اول  تا 5 مرداد در شهر نیشابور برگزار شد.