به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ دکتر جمشید منصوری مولف کتاب راهنمای پرندگان ایران است که این کتاب ،اولین کتابی است که در زمینه شناسایی پرندگان به زبان فارسی منتشر شده است .

کتاب مدیریت تالاب ها و پرندگان مهاجر از دیگر کتب  دکتر جمشید منصوری می باشد.

در این سخنرانی در خصوص شناخت پرندگان از نظر شکل و نحوه زندگی پرندگان و جایگاهشان در طبیعت و نقش آنهادر زندگی سایر موجودات زنده صحبت به میان آمد.

 

image_2019_5_16-14_8_33_978_1JI