به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان؛ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت فومن امروز گفت : این جوش شیرین‌ها از یک واحد نانوایی در فومن کشف شد.

جمشید هاشمی افزود : ارزش جوش شیرین‌های کشف شده یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

وی گفت : نانوای متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی شد.