به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان؛ نیروهای یگان حفاظت  اداره کل محیط زیست در پی انجام گشت و کنترل وپایش مناطق تحت مدیریت خود و حضور موثر و پیشگیرانه برای صید وزنده گیری پرندگان شکاری ،  تا کنون موفق به تخریب بیش از ۲۰۰ مورد از تله های دستی و کار گذاشته شده بر روی درختان  شدند و از زنده گیری این گونه های پر ارزش جلوگیری کردند.

در این راستا  شکارچیان اقدام به استفاده از پرنده دلیجه به عنوان  طعمه صید و زنده گیری پرنده بحری استفاده می کنند که با هوشیاری محیط بانان استان ،این پرنده شناسایی و زنده گیری شد و پس از تیمار و انجام درمان لازم در زیستگاه خود رها سازی خواهد شد .