با وجود هشدارهای وزارت بهداشت در خصوص " در خانه ماندن مردم " و برای جلوگیری از شیوع بیماری ویروس کرونا، متاسفانه امروز شاهد شلوغی بازار و خیابانهای رشت برای خرید مردم هستیم.

لینک کوتاه خبر