ایران

  • دبیرخانه هشتمین جشنواره ملی و بین المللی عکس فیروزه:

    این جشنواره یک جشنواره ملی و بین اللملی است که به میزبانی استان آذربایجان شرقی و با حضور عکاسان حرفه ای برای هشتمین سال متوالی برگزار می شود و به جهت حضور هنرمندان بسیار توانمند در شهر تبریز انتخاب یک هنرمند از دیگر استان ها به عنوان عضو هیئت انتخاب یک اتفاق نادر است.