شکر

  • مسئول امور باشگاه های اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی

    مسئول امور باشگاه های اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی گفت: 526 باشگاه ورزشی در دو بخش آقایان و بانوان با کسب مجوز از این اداره کل در سطح استان فعالیت دارند.