پول

  • بررسی طراحی لباس در آثار سینمایی و تلویزیونی؛

    طراحی لباس و انتخاب پوشش‌ها در آثار نمایشی در سال‌های اخیر به‌دلیل مشکلات اقتصادی با بی‌اعتنایی برخی سازندگان مواجه شده است به‌طوری که حتی بسیاری از مخاطبین عام رسانه نیز به این مساله انتقاد دارند. در گزارشی این موضوع را بررسی می‌کنیم.

  • برای حمایت از صنعت سینما؛

    مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار از در آینده نزدیک خبر داد و گفت: حداقل سرمایه تعیین شده برای مشارکت در این صندوق ۱۰۰ میلیون تومان است.

  • مستر تیستر برای سینمای امروز چه کرده ؟

    سپید نام در دفاع از بازی پژمان جمشیدی گفت : ما برای سینما کاری نکردیم و دستهایمان بالاست.