|

چک

  • اداره نظارت بر امور حیات وحش حفاظت محیط زیست استان زنجان؛

    علی قره چه لوافزود: حملات بسیاری توسط گرگ ها به دام های روستائیانخدابنده و سلطانیه، صورت گرفته است که باید مورد بررسی قرار گیرد.