کانادا

  • معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان:

    معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان، با بیان اینکه برگزاری جشنواره‌های مختلف، دو هدف عمده را دنبال می‌کند، گفت: هدف اول، تبلیغ محصولات، کالا و خدمات حوزه گردشگری است که توسط برگزار کنندگان و ارائه‌ دهندگان، انجام شده و جنبه اقتصادی دارد و هدف دوم، حرکت جامعه هدف یا همان دریافت ‌کنندگان خدمات به سوی نقاط مختلف گردشگری است.