یمن

  • مدیر باشگاه مخاطبان مطرح کرد؛

    تخفیف پنجاه درصدی برای اعضاء باشگاه مخاطبان برای تماشای آثار جشنواره و همچنین حضور در کارگاه‌ها از جمله تسهیلاتی است که برای اعضای باشگاه مخاطبان در نظر گرفته شده است.