جان بخشی به 5 بیمار با اهدای عضو 2 بیمار

دو فرد در زمان زنده بودن خود کارت اهدای عضو را در حالی تکمیل کردند که نمی دانستند با فرارسیدن زمان اجل (مرگ مغزی) قرار است زندگی را به ۵ بیماران نیازمند پیوند ببخشند؛ تیم پزشکی متخصص پیوند عضو بیمارستان مسیح دانشوری امروز (یکشنبه ۳۱ اردیبهشت) در عمل های جراحی پیچیده کار بزرگی انجام دادند.

نظر شما