به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، در این مراسم تقی کرمی مدیرکل امور روستایی استانداری، فیروزی و تقی زاده معاونان اداره کل، شفیعی رئیس گروه ورزش روستایی و عشایری و حاجی محمدی رئیس هیأت ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان حضور داشتند.

افزودنی است تا پایان سال 98 تعداد 88 باب خانه ورزش روستایی در سطح استان بود که با این 25 خانه ورزش روستایی در کل استان به 113 باب خانه ورزش روستایی رسید و تصمیم کلی بر این شدکه برای ترویج ورزش روستایی و ایجاد انگیزش و شور نشاط در بین جوانان روستایی تا پایان سال 99 به تعداد 150 باب خانه روستایی برسد.
تجهیزات خریداری شده توسط اداره کل ورزش و جوانان استان برای خانه های ورزش روستایی 15 شهرستان منتخب اعزام شدند.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: