به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، میریحیی نوحی  اظهار کرد: سامانه شفافیت، سامانه ای است که در آن تمام اطلاعات مربوط به مدیریت شهری که برای شهروندان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، انتشار و انعکاس می یابد.

او با بیان اینکه اطلاعات حدود ۱۰حوزه مدیریت شهری در سامانه شفافیت انعکاس می یابد؛ ادامه داد: این اطلاعات شامل موارد مرتبط با شهرسازی، نیروی انسانی، قراردادها، مزایده ها و مناقصه ها، حقوق کارکنان و مدیران و... است.

معاون مالی و اقتصادی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز همچنین وجه تمایز سامانه شفافیت شهرداری تبریز با شهرداری های سایر کلانشهرها را اینگونه توصیف کرد: در سامانه ای که ما طراحی کرده ایم، نیاز نخواهد بود اطلاعات به صورت دستی در بازه های زمانی تعیین شده وارد شود، بلکه اطلاعات به صورت سیستمی وارد سامانه شده و برای شهروندان نمایش داده می شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: