به گزارش برنا آذربایجان غربی ، حاجی میرزایی در گفتگو با معلمان اذربایجان غربی که از بستر شاد برگزار شد بیان کرد: نیازمند اندیشه معلمان هستیم و اندیشه معلمان نباید صرفا در معرفی کاستی ها بکار گرفته شود بلکه برای حل مسایل نیز باید دانش آنان بکارگرفته شود و معلمان باید از تجربیا‌ت خود مارا بهره مند کنند.

وی ادامه داد: استانی موفق است که جوشش اندیشه ها و تدبیرشان برای ورود به عرصه های گوناگون بیشتر از بقیه است.

حاجی میرزایی گفت: مسایل باید باهم فکری و همکاری حل شود و مساله ای حل می‌شود که درک مشترکی بین همه عوامل حل مساله باشد .

وی با اشاره به تلاش این نهاد برای برقراری عدالت آموزشی گفت: برای اینکه عدالت آموزشی را گسترش دهیم باید ایده های خلاق ارائه شود و این لشکر فرهیخته همه فعال باشند.

وزیر آموزش و پرورش افزود: مسایل حل می‌شود وقتی که اندیشه ها را روی هم گذاشته شود و عمیق فکر کردن به ابعاد مختلف و پیدا کردن راه حل سنجیده و عمیق پیش نیاز آن است و برای رفع این چالشها باید هیت اندیشه ورز تشکیل شود و باهم بیاندیشند.

حاجی میرزایی با بیان اینکه کرونا توانمندیهای بخش آموزش و پرورش را توسعه داد گفت: با شیوع بسماری کووید ۱۹ وارد عرصه ناشناخته شدیم و این کار تدریس را سخت و ذهنمان را درگیر کرد.

وی اضافه کرد: به رغم مخاطرات و کاستی های این وضعیت، همه جهش های دنیا با یک رویدادمهم شروع شده است.

وی در باره دغدغه های معلمی هم گفت: مادر کنار معلمان دانش سراییم و برای دفاع از حقوقشان تلاش می‌کنیم و کمک میکنیم حقوقشان احیا شود.

حاجی میرزایی ادامه داد: وضعیت نیروی انسانی بسیار مهم است و بزرگترین گام در سند تحول ساماندهی نیروی انسانی است و همه کسانیکه قبل از سال ۱۳۹۲ با ما همکار ی می‌کردند تعیین تکلیف شدند و بقیه ماه های آینده تعیین تکلیف می شوند.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: ما مصوبات صلاحیت معلمی را بررسی و ارائه کردیم و کسی بدون صلاحیت معلمی نمی‌تواند وارد آموزش و تدریس شود.

وی گفت: تلاش می شود انگیزه ای برای معلمان ایجاد شود تا افراد در مسیر کسب خلاقیتها قدم بردارند و اگر رتبه بندی به شیوه صحیح انجام شود تحولی عمیق را شاهد خواهیم بود.

خبرنگار: علی غیور

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: