به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، شورای معاونان علمی، آموزشی و پژوهشی واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی و هفدهمین جلسه هیأت رئیسه واحد اراک با حضور دکتر جواد علمائی معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی با محوریت تبیین بخشنامه ها و دستورالعمل های آموزشی و پژوهشی برگزار شد.

دکتر علمائی در این جلسه با بیان اینکه افرادی که در واحدهای دانشگاهی مسئولیت داشته و مشکلات را بر طرف می کنند، یک جهاد علمی انجام می دهند، گفت: این افراد با مدیریت و سازماندهی، نتایج مؤثر و ملموسی را در واحدهای دانشگاهی ایجاد می کنند.

دکتر علمائی همچنین در جلسه با دانشجویان منتخب، دبیران انجمن های علمی و کانون های فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، گفت: مذاکراتی با صنایع مختلف کشور جهت طرح "پذیرش اشتغال محور دانشجو" در دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده و در مرحله نهایی است. این طرح جهت تصویب به هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی ارائه شده است.

معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: طرح موضوع کلینیک پژوهشی جهت ارائه خدمات مختلف به دانشجویان تحصیلات تکمیلی پیش بینی شده که با ابلاغ بخشنامه به واحدهای دانشگاهی این بستر برای دانشجویان فراهم خواهد شد.

در این جلسه دکتر اکبر یاورطلب مشاور عالی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی، دکتراسداله متاجی مدیرکل امور آموزشی، دکتر محمدرضا اردکانی مدیرکل امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و دکتر جعفر اسدپور معاون همکاری های صنعتی و امور آزمایشگاه اداره کل امور پژوهشی حضور داشتند و به سؤالات دانشجویان پاسخ دادند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: