به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، علی الهیار ترکمن در مورد «عدم استفاده از جوانان در آموزش‌وپرورش باوجود کمبود نیرو» و «آموزش‌وپرورش پویا با استخدام معلمین تحصیل‌کرده از دانشگاه‌های برتر»، اظهار کرد: به استناد ماده ۶۳قانون برنامه ششم توسعه، آموزش‌وپرورش باید مجوزهای استخدامی را از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی جذب کند.

وی ادامه داد: استخدام در این وزارتخانه از طریق این دانشگاه‌ها به دو شکل انجام می‌شود؛ اولین روش اینکه، داوطلبان دیپلم در آزمون سراسر شرکت می‌کنند و پس از پذیرفته شدن در مرحله کتبی و مصاحبه، در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی به مدت چهار سال ادامه تحصیل می‌دهند و هم‌زمان جذب در این وزارتخانه می‌شوند.

الهیار ترکمن اضافه کرد: روش دوم، جذب افراد دارای مدرک لیسانس و فوق‌لیسانس دانشگاه‌های دیگر است که موسوم به ماده ۲۸است و این افراد پس از قبولی در آزمون استخدامی و مصاحبه باید یک دوره یک‌ساله را در دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی طی کنند.

وی تصریح کرد: درروش اول، افراد جوان جذب آموزش‌وپرورش شده و مدرک تحصیلی دانشگاهی را کسب می‌کنند و درروش دوم نیز از افراد جوان و تحصیل‌کرده استفاده می‌شود و محدودیتی‌ که در جذب آموزش‌وپرورش وجود دارد این است که باید حتماً از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی باشد مگر اینکه قانون به ما از طرق دیگری مجوز جذب دهد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش‌وپرورش در پاسخ به این پرسش که آیا امسال وزارت آموزش‌وپرورش استخدام خواهد داشت، گفت:‌ ما سالیانه مجوز جذب می‌گیریم و با توجه به اینکه نتایج طراز نیروی انسانی و برآورد سال ۹۸در دی‌ماه مشخص می‌شود، از این زمان پیگیر درخواست مجوز برای ردیف استخدامی خواهیم بود