به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ به دنبال دستور محمدشریعتمداری ، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تدوین فرایندی سازماندهی شده و هدفمند برای درک و تجمیع انتظارات متفاوت بازیگران عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و ترسیم چشم¬اندازهای استرتژیک آینده، معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه موظف شد تا طرحی در این زمینه ارائه کند. 

ضرورت وجود یک برنامه ملی آینده نگاری در دو بعد ایده پردازی و اجرا ، مبنای اصلی شکل گیری طرح «اندیشکده آینده نگاری» در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. 

اولویت بندی گزینه های دردسترس، شناسایی تهدیدها و فرصت های بالقوه در آینده، ایجاد ساختار و فرهنگ تحقیق و بررسی موضوعات و ارائه سناریوهای مختلف تأثیرگذار بر آینده از قبیل مسائل مربوط به بازار کار و محیط کسب و کار، اقتصاد و سرمایه گذاری، آینده رفاه و تأمین اجتماعی، مطالعات جمعیتی، جامعه اطلاعات، پیشرفت و تحول آموزش ها و مهارت ها، تغییرات فناوری رویکرد «اندیشکده آینده نگاری»  به شمار می رود.   

در این طرح، معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مرکز اصلی آینده نگاری شناخته می شود که به صورت مستمر به پایش پیشرفت فعالیت ها و پروژه های آینده نگاری می پردازد. این معاونت نمایندگان دائمی، از جمله رؤسا و دبیرهای کمیته ها را معرفی و تعیین می کند. 

در این طرح، پیشنهاد تشکیل دبیرخانه اندیشکده آینده نگاری ، کمیته های آن و همچنین تجربیات بین المللی دراین زمینه تشریح شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: