به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ در حالی که شهردار تهران بر انسان محوری پایتخت تاکید دارد و در این راستا از افتتاح پروژه های ماشین محور خودداری می کند و با هزینه گزاف به پیاده روسازی روی آورده است اما در پایتخت جایی برای ویلچر و کالسکه در نظر نگرفته است.

پیاده راه هایی مانند لاله زار ماه ها است که داد کسبه را در آورده است و به نظر می رسد پیوست های لازم را برای اجرای این پروژه ها نداشته باشد و شهردار تهران هم در دفاع از این طرح به شهر انسان محور تاکید دارد. حال به نظر می رسد این شعار ها تبلیغاتی است چرا که پایتخت بیش از هر چیزی برای انسان محوری به پیاده روهای در دسترس برای اقشار آسیب پذیر نیاز دارد. این در صورتی است که معلولین همچنان در اولویت آقای شهردار نیستند و با در بسته رو به رو می شوند.

5

4

3

2

1

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: