به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ پیرو مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور چندین دستگاه از جمله بهزیستی ، ستادهماهنگی مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی، دادگستری و دانشگاه علوم پزشکی ملزم به اجرای طرح ساماندهی معتادین متجاهر شده اند. مقوله ای که با ورود جدی نیروی انتظامی و دادگستری در هفته های اخیر به این عرصه سبب شد تا هجمه ها علیه سایر نهادهای دخیل در این حوزه بیشتر شود که در زمینه معتادین متجاهر به خوبی عمل نمی کنند. مقوله ای که با راه اندازی محل های جدید بازپروری تا حدودی برطرف شد.

سعید آرام، مدیرکل بهزیستی شهر تهران در خصوص مقوله معتادین متجاهر و محل نگهداری این افراد به خبرنگار گروه اجتماعی برنا گفت: معضل معتادین متجاهر مقوله ای است که باید با کمک همه دستگاه ها ساماندهی شود. ما به دنبال ایجاد فضای مناسب برای نگهداری این افراد هستیم. عمده مشکل ما در حوزه معتادین مربوط به اطراف تهران و شهر ری است.

او افزود: ظرفیت هایی باید برای حل این مشکل ایجاد شود و بهزیستی به تنهایی از توان انجام آن  بر نمی آید از این رو سایر ارگان ها نیز وظایفی دارند.

آرام با اشاره به اینکه به همراهی نیروی انتظامی و قوه قضائیه برای سامان دهی معتادین متجاهر نیازمند هستیم، گفت: نیاز است امروز شهرداری به عنوان متولی اصلی مجموعه شهری و وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی درمان  به صورت جدی تر پای کار بیایند. هرچقدر افراد معتاد درمان شوند باز هم اگر در جامعه به عنوان بیکار بازگردند با همان چالش ها رو به رو خواهیم شد. 

او با اشاره به علل افزایش ناگهانی جمعیت معتادین متجاهر در شهر خاطرنشان کرد: در زمانی که کرونا در کشور شایع شد بسیاری از این افراد متجاهر از زندان آزاد شده و در جامعه رها شدند. این معضلی بود که سبب شد تا در تهران با کمبود مکان برای نگهداری این افراد مواجه شویم. در همین راستا شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر و شهرداری همکاری خوبی با ما داشتند به گونه ای که ما فضایی را ایجاد کردیم تا دیگر معتاد متجاهر کارتن خواب در شهر تهران مشاهده نکنیم.

رئیس بهزیستی تهران در پایان افزود: مراکز ماده 16 و گرمخانه های جدید در همین راستا تاسیس شده است. بر این باور هستم که امروزه جمعیت معتادین متجاهر حاضر در شهر به مراتب کم تر از 10 هزار نفر است زیرا بسیاری از آن ها در هفته های اخیر به مراکز درمانی منتقل شدند.

//انتهای پیام: 2.5

خبرنگار: رضا پورحسین

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: