به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان صحن علنی شورای شهر تهران گفت: متاسفانه عدم تحقق کامل منابع بودجه سال 1399 شهرداری تهران به علت اثرات ناشی از شیوع کرونا، تشدید تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، زمینه کند شدن روند اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی را در سطح شهر تهران فراهم آورده است.

او افزود: در این شرایط مدیریت موثر و بهینه نقدینگی و تخصیص منابع به پروژه ها و پرهیز از هزینه های زاید جاری و روزمره می تواند راهگشا و ارزش آفرین باشد.

فراهانی گفت: خوشبختانه در جریان بررسی و تصویب بودجه سال 1399 شهرداری تهران در شورا با درک درست از چالش های احتمالی در مسیر تامین منابع بودجه، با پیش بینی جزء 4 بند پ تبصره 2 بودجه راهکاری اندیشیده شد تا«هرگونه پرداخت نقدینگی یا منابع غیرنقد و کلیه پرداخت‌ها بابت ردیف‌های اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی صرفاً به تفکیک ردیف‌های بودجه مصوب» انجام گیرد.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: البته مهم اجرای این حکم و جهت بخشی به نقدینگی در مسیر پشتیبانی پروژه ها است. اگر بنا باشد اداره کل خزانه داری تامین و توزیع نقدینگی را بدون توجه به این حکم شورا انجام دهد، در بر همان پاشنه ای خواهد چرخید که در دوره مدیریت پیشین چرخیده است.  

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با بیان اینکه در این شرایط که شورایاران و شهروندان معزز تهرانی ، انتظار به حق اجرای هر چه سریع تر پروژه های توسعه محلی را دارند، افزود: باید نقدینگی و منابع غیر نقد برای پشتیبانی از اجراء این پروژه ها به تفکیک ردیف و محل مصرف مشخص به مناطق و سازمانهای متولی تخصیص پیدا کند تا چرخ پروژه ها به حرکت درآید و مدیران اجرایی امکان جابجایی و هزینه نقدینگی اختصاص یافته را در محلی دیگری پیدا نکنند.    

او تصریح کرد: بر همین اساس با استناد به بند 3 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور،درباره « لزوم توجه به اجرای جزء" 4" بند "پ" تبصره 2 بودجه سال 1399 و تخصیص نقدینگی به پروژه های توسعه محلی » به شهرداری تهران تذکر می دهم.

فراهانی در پایان گفت: انتظار دارم با استفاده از ظرفیت های موجود در بودجه سال 1399 به ویژه اعتبارات مربوط در بخش  پروژه های توسعه محلی و تخصیص نقدینگی به این ردیف ها در اسرع وقت زمینه تلاش برای تهران در سطح محلات فراهم شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: