به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ شیوه نامه اجرایی باشگاه بازنشستگان آموزش و پرورش استثنایی، در راستای اجرای بسته تحولی"توسعه مشارکت ها، کاهش تمرکز و اجتماعی شدن سازمان" و  به منظور ایجاد بستر مناسب برای بهره گیری ازقابلیت های بازنشستگان آموزش و پرورش استثنایی تدوین شده است.

بر اساس این شیوه نامه با بهره گیری از امکانات موجود در آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق آموزش و پرورش کشور می بایست در هر شهرستان باشگاه پیشکسوتان استثنایی ایجاد گردد و در این خصوص فضای یک آموزشگاه جهت فعالیت های این باشگاه در نظر گرفته شده و در صورت نیاز آماده سازی و تجهیز گردد.

 همچنین باشگاه پیشکسوتان آموزش و پرورش استثنایی ، به درخواست بازنشستگان آموزش و پرورش استثنایی در شهرستان ها و نواحی تشکیل می شود و  هر منطقه آموزشی منتخب می بایست در یکی از مدارس برخوردار در ساعاتی خارج از زمان و ساعات آموزشی نسبت به تشکیل باشگاه پیشکسوتان آموزش و پرورش استثنایی اقدام نمایند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: