به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ چنانچه کارگر نوبت کاری که در طول ماه چند روزی در مرخصی بدون حقوق به سر می‌برد، در این ایام مزدی از کارفرما دریافت نکند، پرداخت فوق العاده نوبت کاری برای این ایام به او تعلیق نمی‌گیرد و به تبع آن مشمول برخورداری از ایام استراحت کاری نمی‌شود.

چنانچه تعطیلات رسمی بین روز‌های مرخصی بدون حقوق واقع شود، جزء مرخصی بدون حقوق محسوب شده و کارگر مستحق دریافت مزد نخواهد بود.

همچنین بسیاری از مشاغل هستند که در تمامی ساعات شبانه روز مشغول به فعالیت هستند و کارکنان باید ساعات کاری خود را در شیفت ها و نوبت کاری های متفاوت بگذرانند. بدین منظور طبق قانون کار این مشاغل به علت فشار کاری که به کارکنان خود  وارد می کنند، می بایست مبلغی به عنوان فوق العاده نوبت کاری در نظر بگیرند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: