به گزارش برنا؛ علیرضا امینی، مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات بنیاد شهید گفت: فرایند ثبت تمام خدمات درمان شامل خدمات هفت‌گانه درخواست‌محور شده است و امکان ثبت درخواست برای سه خدمت آرتروز و پروتز، خدمات لوازم مصرفی و خدمات تجهیزات پزشکی و توانبخشی فراهم شد.

امینی اضافه کرد: با توجه به اینکه ۴ خدمت دیگر در حوزه درمان ماهیتاً قابلیت برخط شدن ندارند، لذا الکترونیکی سازی در این حوزه به شکل کامل محقق شده است.

مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات بنیاد شهید بررسی مشمولیت فرد بر اساس پارامترهایی چون ضایعات جانبازی، سوابق خدمات دریافتی و… به‌صورت هوشمند، بارگذاری مدارک به‌صورت الکترونیکی توسط متقاضی، صدور کد پیگیری و قابلیت پیگیری مراحل درخواست از طریق سامانه و اطلاع رسانی مراحل اقدامات از طریق پیامک و کارپوشه ملی ایرانیان به متقاضی را از ویژگی‌های این سامانه اعلام کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: