به گزارش برنا؛ علی الهیار ترکمن، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در مراسم افتتاح متمرکز 1550 پروژه آموزشی، تربیتی و رفاهی سراسر کشور که از طریق ویدئو کنفرانس و با حضور رئیس جمهور برگزار شد گفت: در کنار فضاهای آموزشی، فضاهای مربوط به مجتمع های رفاهی از اهمیت زیادی برخوردار است.

او افزود: همانطور که در سندتحول بنیادین اشاره شده باید این فضاها نیز در دستورکار قرار بگیرد، زیرا تاثیر زیادی در ارتقای روحیه فرهنگیان، افزایش انگیزه برای حضور موثر در مدرسه و مشارکت فعال آنها در فرایند تعلیم و تربیت دارد و همچنین در راستای تکریم و رعایت شان معلمان می تواند مورد توجه قرار بگیرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه شمار اماکن رفاهی وزارت آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امیداز 128 فضا به 404 مورد افزایش یافته است گفت: پروژه هایی که امروز در تهران، فارس، کرمان و اردیبل افتتاح می کنیم از ارزش 600 میلیارد تومان برخوردار است.

الهیار افزود: افتتاح این فضاها از مصادیق مولدسازی سرمایه های آموزش و پرورش و در راستای ارتقای اقتصاد آموزش و پرورش و از جنبه های خوب مشارکت با بخش خصوصی محسوب می شوند. مجتمع هایی که افتتاح شده اند نگاه ویژه ای به آنها وجود دارد، هم فضای آموزشی و رفاهی دارند و هم به مراکز اقامتی، باغ رستوان، رستوران و سالن کنفرانس مجهز هستند.

او ادامه داد: امروز 300 تخت در فضاهای اقامتی افتتاح می شود. 410 نفر ظرفیت در رستوران ها، 1500ظرفیت در سالن های پذیرایی و 460 نفر ظرفیت را در سالن های کنفرانس شاهدیم و زمینه اشتغال 240 نفر فراهم می شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: