به گزارش برنا؛ حسن عباس نژاد، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین در چهارمین جلسه کارگروه پسماند استان با حضور استاندار قزوین و دیگر اعضای جلسه با اشاره به موضوعات پسماند موجود در استان قزوین، افزود: عمده چالش ما  در حوزه پسماند عدم وجود متولی مشخص در موضوع پسماند، اخذ استاندارد کمپوست، تصفیه شیرابه، تفکیک از مبداء است  که امیدواریم در این مورد با تصمیمات مدیریت ارشد استان  راه حل مناسبی اتخاد شود.

این مسوول اظهار داشت: طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماند شهرها و طرح تفکیک از مبدا پسماند شهرداری ها یکی دیگر از موضوعاتی است که در زمینه پسماند مطرح است که ماسفانه فقط شهرداری قزوین بصورت جدی برای اقدام در این خصوص وارد عمل شده اند.

عباس نژاد گفت: هرگونه ورود و خروج پسماند براساس سامانه ای انجام می شود که علاوه بر استان قزوین بر استان های دیگر هم در زمینه ورود و خروج نظارت می کند و باید اذعان کرد هیچ گونه پسماند صنعتی از استان های کشور وارد سایت محمدآباد قزوین نمی شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین اضافه کرد: اقدامات مقدماتی در زمینه تفکیک از مبدا در شهرداری قزوین انجام شده است ولی برای رسیدن به موارد ذکر شده در برنامه ششم توسعه فاصله زیادی وجود دارد و باید مدیریت پسماند با جدیت بیشتری در دستور کار مدیریت شهری قرار بگیرد.

عباس نژاد ادامه داد: البته در گذشته در خصوص ورود پسماند صنعتی در چند مورد تخلفاتی انجام شده بود که با ورود  اداره کل حفاظت از محیط زیست و دادگستری استان قزوین اقدامات لازم برای محکومیت متخلفان انجام شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین همچنین گفت: پنج بیمارستان استان قزوین در زمینه عدم تغییر فرآیند بی خطرسازی شیمیایی به سیستم اتوکلاو به مراجع قضائی معرفی شده و تا تحقق کامل و رسیدن به اهداف بی خطر سازی با روش اتوکلاو مورد پیگیری خواهند بود

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: