به گزارش برنا؛ علیرضا کاظمی در این نشست که به صورت زنده از کانال معاونت پرورشی و فرهنگی شبکه شاد پخش شد به راهبردهای کلان معاونت در راستای اجرای برنامه کانون یاریگران زندگی اشاره کرد و گفت: ما کارها را در برنامه کانون یاریگران زندگی در 3 حوزه آموزش، ترویج و فرهنگ سازی و شناسایی و مددکاری دنبال می‌کنیم.

او با بیان اینکه در بحث پیشگیری محتوایی در قالب درسنامه تولید شده که برای معلمان ابتدایی و متوسطه اول و دوم است از آموزش دانش‌آموزان و والدین که در دستور کار است خبر داد.

کاظمی اشاره کرد: در بخش دوم و ترویج و فرهنگ سازی و پیشگیری دربحث اعتیاد اقدامات اساسی داریم و در بخش شناسایی، درمان و مددکاری طرح نماد را دنبال می‌کنیم. یکی از اقدامات مهم ما ارتقای برنامه آسیب‌های اجتماعی و مهارت دانش‌آموزان در قالب کانون یاریگران و طرح نماد است که جز برنامه تحولی آموزش و پرورش قرار گرفته است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه افق آموزش و پیگیری در این برنامه امسال پوشش 60 درصدی یاریگران زندگی و تولید منابع آموزشی جدید است گفت: رویکرد پیگیری همسالان را دنبال خواهیم کرد و امسال تمرکز بر شبکه شاد و فضای مجازی به عنوان ظرفیت‌های اززشمند در دستور کار است.

او با بیان اینکه 32 کانون ملی در سطح استان‌ها، 750 کانال منطقه ای، 30 هزار کانال یاریگران زندگی در سطح مدارس داریم افزود: اگر محتواهای تولید شده نیاز به مرور داشته باشند این اقدام فراهم است. ما در بحث شناسایی در سامانه نماد کار می‌کنیم همچنین باید تاکید کنم کانون یاریگران زندگی یکی از برنامه‌های تحولی است.

کاظمی با عنوان اینکه 20 هزار مدرسه را هدق گذاری کردیم و اهدافی را دنبال می‌کنیم گفت: چارچوب اجرایی برنامه‌ها نیز تهیه شده است و اقداماتی در سطح مدرسه نیز داریم که باید اتفاق بیافتد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش به دستاوردهای کانون یاریگران زندگی در سال گذشته اشاره کرد و افزود: توانمندسازی دانش‌آموزان و کارکنان در 42 هزار مدرسه و تشکیل 20 هزار کانون یاریگران زندگی از جمله این دستاوردهاست. امسال نیز در 42 هزار مدرسه، 30 هزار کانون یاریگران زندگی داریم و 30 هزار پروژه در مدرسه هدف گذاری شده است همچنین 3 میلیون دانش‌آموز در این برنامه مشارکت می‌کنند.

او با اشاره به اینکه بسته کمک آموزشی برنامه یاریگران زندگی نیز تهیه شده است افزود: در 34 هزار مدرسه 19 هزار کانون یاریگران در سال گذشته تشکیل شد اما امسال 30 هزار کانون تاکنون تشکیل شده، 90 درصد اقدامات نسبت به 30 درصد برنامه اجرا شده است و متوسط پوشش مدارس 27 درصد در سطح استان‌ها است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: