به گزارش برنا؛ دروس مدرسه تلویزیونی دوشنبه 24 آذر ماه به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠ 

تاریخ هنر ایران - پایه ۱۰ - رشته گرافیک -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا۹:۰
خط در گرافیک -رشته گرافیک - پایه ۱۲ - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
آشنایی با بناهای تاریخی -پایه ۱۰- رشته نقشه کشی معماری -شاخه فنی و حرفه ای 

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
دانش فنی تخصصی - پایه ۱۲ - رشته طراحی و دوخت- شاخه فنی وحرفه ای 

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ 
شناخت مواد و مصالح - پایه ۱۰ - رشته نقشه کشی معماری - شاخه فنی و حرفه ای 

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
بازی و ریاضی پایه دوم 

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
بازی و ریاضی پایه پنجم 

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی 

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
مطالعات اجتماعی -درس ۱۲ حفاظت از زیستگاه های ایران (قسمت اول ) پایه هفتم 

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
مطالعات اجتماعی- درس ۱۲ عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایران اسلامی
پایه هشتم 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
مطالعات اجتماعی- درس ۱۱ تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران 
پایه نهم 

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  
رشد حرفه ای معلمان - مراحل ششگانه عملیاتی نظارت 

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰  
عربی و زبان قرآن یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ 
عربی و زبان قرآن دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
عربی و زبان قرآن سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵

ریاضی۱- پایه ۱۰- رشته علوم تجربی 
ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
ریاضی ۳ -پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی 

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس جغرافیای۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس منطق پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۱۵درس فارسی۳ پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۰:۴۵درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۳پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۴۵درس سلامت وبهداشت پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۲:۱۵درس جغرافیای۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

شبکه قران ومعارف اسلامی.

......صبح....... 

ساعت۱۱
درس هدیه های آسمانی سوم دبستان.
ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن دوم دبستان.
........عصر..........
ساعت۱۵
دین و زندگی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری 
ساعت۱۵:۳۰ 
اموزش قران پایه هشتم مقطع اول متوسطه

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: