به گزارش برنا؛ مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان در چهارمین دوره گفتمان نقش جوانان در توسعه پایدار شهری با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت های دیجیتال در توسعه پایدار شهری، گفت: یکی از محورهای جدیدی که با اندیشه و توانمندی جوانان و تشکل های جوانان می تواند در ایجاد منابع و توسعه پایدار شهری داشته باشد، درآمدهای دیجیتال و استفاده از این بستر است.

او افزود: با توجه به شرایط موجود کرونایی استفاده از دنیای دیجیتال بیشتر مورد توجه شهروندان قرار گرفته است. اگر بتوانیم با محوریت جوانان این بخش را توسعه و نظام مند کنیم می توانیم به توسعه پایدار شهری کمک شایانی کنیم.

وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: ایجاد سامانه ها و درگاه های مطمئن که به مردم  اطمینان دهند تبادلات مالی و ریالی را خود را از آن طریق انجام دهند می تواند کمک بسزایی به این عرصه کند. بهره گیری از جوانان می تواند سریع تر به نتیجه ختم شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: