به گزارش برنا؛ سید مجتبی موسوی معاف رئیس سامانه 1888 شهرداری تهران به همراه معاون نظارت و رسیدگی این سامانه با حضور در منطقه 19 و نشست با شهردار و مدیر بازرسی منطقه از نعمت احمدی مسئول سامانه 1888 منطقه تقدیر کرد.

در این نشست موسوی معاف ضمن تشکر از پیشرفت عملکرد سامانه 1888 شهرداری منطقه و عملکرد بسیار مطلوب آن، حمایت های مدیریت شهری منطقه را عاملی مهم و مؤثر در رسیدگی به پیام ها دانست و افزود: رسیدگی به پیام های شهروندان متأثر از یک حلقه سه وجهی شامل شهردار، مدیران شهری و مسئول سامانه است و ایجاد مشکل در هر یک از این حلقه ها کل چرخه را دچار مشکل می کند.

این مسئول بر تبیین حقوق و تکالیف متقابل مردم و شهرداری تأکید و تصریح کرد: یکی از رسالت های اصلی شهرداری این است که به مردم بیاموزند توقعات بجایی از مسئولین شهرداری داشته باشند و درهمین راستا نیز ضرورت دارد با نزدیک شدن صف و ستاد و در یک سیر منطقی پاسخگوی مردم و کسب رضایت موجه آن ها باشیم.

موسوی معاف همچنین خواستار تعامل سازنده و پیگیری بی حاشیه در انجام کارها شد و دیدگاه مدیران به نظارت ها را به عنوان یک فرصت و نه تهدید نگاهی مهم و ارزشمند دانست.

در ادامه نشست علی توکلی شهردار منطقه نیز نظارت و ارزیابی ها را انگیزه بخش و باعث تسریع در انجام کارها دانست و تصریح کرد: شهرداری تهران در نظارت ها پیشتاز بوده و دقت و حساسیتی که به این موضوع در شهرداری وجود دارد کمتر در دستگاه های اجرایی دیگر دیده می شود.

به گفته او نظارت های مردمی بسیار ارزشمند است چراکه باعث تحقق حقوق شهروندی و تحریک احساس مسئولیت شهروندان و در نتیجه توسعه شهر و منطقه می شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: