به گزارش برنا؛ در جلسه کمیته اجرایی جاری سازی استراتژی شرکت مترو، نتایج طرح جامع بهبود عملکرد و نحوه جاری سازی استراتژی شرکت مترو در افق 1409، با حضور مدیران برگزیده 10 برنامه اولویت دار مترو در سند استراتژی شرکت، بررسی شده و نحوه اجرای برنامه‌ها، شرح خدمات برنامه های ارائه شده، برنامه زمان بندی و بودجه لازم برای اجرای آنها به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

شایان ذکر است از میان 43 برنامه راهبردی ارائه شده به شرکت متروی تهران، 10 برنامه اولویت دار برای اجرا، در بازه زمانی 3 ساله برگزیده شده است. در پایان جلسه نیز مدیران این 10 پروژه، احکام خود را از دکتر رحیم اف معاون فنی و مهندسی شرکت مترو (به نمایندگی از طرف مدیر عامل شرکت) دریافت کردند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: