به گزارش برنا؛ روز گذشته تعداد ۴۹ هزار و ۹۵۵ پیامک به رانندگانی که به مصوبات ستاد مبارزه با کرونا توجه نداشتند،  ارسال شد.

در موارد اعمال قانون، ۳۹ هزار و ۶۳۲ راننده خودرو در مناطق نارنجی و چهار هزار و ۶۶۷  راننده خودرو در مناطق قرمز جریمه شدند.

در همین روز ۲۰ هزار و ۴۸۰  خودرو تذکر لسانی و ۱۰ هزار و ۵۲۳  دستگاه خودرو عودت شد.

همچنین تردد خودروها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴درصد کاهش داشته است.

در این ارتباط چهار هزار و ۸۹ نیرو در یک هزار و ۹۵۸ نقطه برای اجرای این طرح حضور داشتند.

ناجا در اقدامات مرتبط با صنوف، ضمن بازدید از هشت هزار و ۲۳۹  به چهار هزار و  ۴۹۴ مورد تذکر و یک هزار و هشت مورد صورت جلسه انجام شد، همچنین در این ارتباط ۱۷۵ صنف پلمب شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: