به گزارش برنا؛ سرهنگ کارآگاه علی ولی پور گودرزی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فاتب از کشف کفش های ورزشی قاچاق به ارزش 12 میلیارد ریال توسط معاونت مبارزه باقاچاق کالاوارز این پلیس خبرداد.

سرهنگ کارآگاه ولیپور گودرزی در تشریح خبر فوق اظهار داشت: روز گذشته به دنبال دریافت خبری مبنی بر اینکه در مجتمعی در میدان صنعت، مقادیر قابل توجهی کفش خارجی قاچاق دپو شده است، ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز این پلیس برای بررسی به محل اعزام شدند.

او ادامه داد: پس از بازرسی از محل و صحت خبر مبنی بر اینکه تعداد زیادی کفش خارجی در محل دپو شده است، ماموران در تحقیقات از کسبه، دریافتند که کالاها متعلق به یکی از مغازه داران مجتمع مذکور است.

گودرزی گفت: مالک کالا، اسناد و مدارک مثبته گمرکی نداشت و به همین دلیل با هماهنگی انجام شده کالاها به همراه متهم به مقر پلیس امنیت اقتصادی انتقال داد شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فاتب گفت: پس از شمارش، تعداد کفش های کتانی ۳۵۶ جفت با مارک های معروف ساخت کشور چین، ویتنام و کامبوجیا بود که کارشناسان ارزش ریالی آن را ۱۲ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: