به گزارش برنا؛ این آزمایش که در دو مرحله انجام می شود می تواند در کمتر از دو ساعت تشخیص دهد که فرد به ویروس کرونا آلوده شده است یا خیر.

محققان موسسه Wellcome Sanger در انگلیس که این آزمایش را ابداع کرده اند، می گویند طرحی اثبات مفهومی آزمایش ابداعی آنها به راحتی قابل اندازه گیری است و استفاده از آن نسبت به سیستم فعلی سواب، آسان تر است.

آنها می گویند: حساسیت این فرآیند تقریباً شبیه آزمایش های PCR از سواب های بینی است که «استاندارد» محسوب می شود. به گفته این محققان، نتایج اولیه این آزمایش ظرف دو ساعت مشخص می شود. در این مرحله از آزمایش که مشابه آزمایش  بارداری است، مشخص شدن رنگ خاصی نشانه نتیجه مثبت است.

در مرحله دوم این فرآیند؛ بارکدی به نمونه اضافه و سپس به طور امن به یک مرکز تخصصی توالی یابی ژنتیکی ارسال می شود تا عفونت تایید شود. به این طریق هرگونه جواب مثبت کاذب از بین می رود.

محققانی که این آزمایش را ابداع کرده اند، می گویند: این آزمایش ایده آل، دقیق، ارزان، مقیاس پذیر، قابل حمل و سریع است. این آزمایش امکان انجام آزمایش های غیر متمرکز و مکرر بخش زیادی از جمعیت را حتی در کشورهایی با منابع پزشکی محدود فراهم می کند.

محققان خاطر نشان کردند، برای فردی که می خواهد از خودش تست بگیرد، آزمایش بزاق بسیار راحت تر  استفاده از سواب های بینی است. استفاده از سواب های بینی علاوه بر اینکه ناراحت کننده است؛ اگر به درستی انجام نشود، نتیجه آزمایش را نیز مختل می سازد.

آزمایش

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: