به گزارش برنا؛ پنجمین دوره توانمندسازی مدیران دارالقرآن های سراسر کشور  صبح امروز ۲۸ بهمن برگزار شد.

علیرضا کاظمی، معاون پرورشی آموزش و پرورش در این نشست گفت: ۳۶۰ نفر مدیران دارالقران ها در این نشست حضور دارند و ۷۶۰ مرکز دارالقران برای دختران و پسران فعال هستند در پی افزایش هزار و ۵۰۰ مرکز هستیم.

او ادامه داد: ۵۰۰هزار دانش آموز تحت پوشش دارالقران ها فعالیت می کنند در پی ایجاد دارالقران در مناطق شهر تهران هسستیم.

به گفته او بیشترین حمایت‌ها را از حوزه پرورشی در دوره محسن حاجی میرزایی شکل گرفته است. امید است کیفت و کمیت برنامه ها افزایش پیدا کند.

کاظمی گفت: تجربه گرایی، معرفی هم افزایی و تحلیل از مربیان دارالقران از اهداف این نشست است.

پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفت: تجربه گرایی، معرفی هم افزایی و تحلیل از مربیان دارالقران از اهداف این نشست است.

او در خصوص تصحیلات مدیران داالقران ها افزود: در میان مدیران دارالقران ۴۱۸ نفر لیسانس، ۳۰۰ نفر فوق لیسانس و ۱۳ نفر دارای مدرک دکتری هستند و به فعالیت می پردازند.

//انتهای پیام:3

خبرنگار: زهرا سلیمانی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: