به گزارش برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه اول اسفندماه به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت۸:۰۰ تا ٨:٣٠
نقاشی با پاستل - رشته چهره سازی - پایه ۱۱ -شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰
حجم پردازی - رشته چهره سازی - پایه ۱۰ -شاخه کاردانش،

ساعت ۹تا۹:۳۰
مد ولباس سفارشی، - رشته طراحی و دوخت - پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
ریاضی و زندگی
با محوریت پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
ریاضی و زندگی
با محوریت پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
ریاضی وزندگی
بامحوریت پایه سوم

ساعت ۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
تفکر و پژوهش پایه ششم

ساعت ۱۲:۳۰ تا۱۳:۰۰
بسته تحولی مدرسه خوانا

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
فارسی و نگارش مقدماتی
ویژه ناشنوایان
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
بازی و ریاضی مقدماتی
ویژه ناشنوایان

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
فرهنگ و هنر- سفالگری
پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
فرهنگ و هنر- خوشنویسی
پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
فرهنگ و هنر - هنر های زیر لاکی،
پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :
اموزش معلمان - سنجش در یادگیری پروژه محور

متوسطه دوم :
ساعت ۱۶:۳۰ تا:۱۷
ریاضی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷ تا۱۷:۳۰

آمادگی دفاعی-پایه ۱۰ - مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
ریاضی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۸:۳۰درس مدیریت خانواده وسبک زندگی۲پایه۱۲مشترک تمام رشته ها .
ساعت۱۰:۱۵درس فارسی۲ پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۰:۴۵درس نگارش۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۱:۴۵درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۲:۱۵درس عربی زبان قران۱ پایه۱۰رشته ادبیات.
ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی آمار۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی آمار۳پایه ۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

شبکه قران و معارف سیما
...... صبح......
ساعت ۸:۰۰
اخلاق اسلامی یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰
اصول عقاید سه رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
...... عصر.......
ساعت ۱۵:۰۰
اصول عقاید دو رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: