به گزارش برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی شنبه دوم اسفند به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠

فیلتر ها و مایعات موتور خودرو - رشته مکانیک خودرو - پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩

سیستم خنک کاری موتور خودرو - رشته مکانیک خودرو- پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰

کارگاه خوشنویسی - رشته گرافیک -پایه ۱۰- -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت۲۰:۵۰تا۲۱:۱۵

پیاده سازی سیستم اطلاعاتی و طراحی وب - رشته شبکه ونرم افزار - پایه ۱۱-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

دانش فنی تخصصی- رشته ساختمان - پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

فارسی و نگارش

پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

بازی و ریاضی

پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

علوم تجربی و تفکر

پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

بازی و ریاضی

پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

فارسی و نگارش

پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

علوم تجربی و تفکر

پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان

پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

زبان انگلیسی- تمرین یک از درس شش

پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

زبان انگلیسی-تمرین های درس پنجم

پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ۱۶:۰۰

زبان انگلیسی - تمرین یک و دو درس چهار

پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :

آموزش معلمان - روایی نتایج سنجش

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰

زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠

زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

کارگاه کار آفرینی و تولید - پایه ۱۱ - مشترک تمامی رشته ها

ساعت ۲۰:۰۰تا ۲۰:۵۰

فیزیک دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰

زیست شناسی سه -پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس زبان فارسی ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت۸ درس ریاضی آمار۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸:۳۰درس عربی زبان قران ۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۱۵درس عربی زبان قران ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت۱۰:۴۵درس عربی زبان قران ۳پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۱۱:۱۵درس زبان خارجی ۱ پایه۱۰ مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۴۵درس حسابان ۱پایه۱۱ رشته ریاضی و فیزیک.

ساعت۱۲:۱۵درس حسابان ۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۳ پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف سیما

......صبح.......

ساعت ۸:۰۰

علوم و معارف قرانی۳رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰

احکام ۳رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱

درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی.

ساعت۱۱:۳۰

درس آموزش قرآن اول دبستان.

........عصر...........

ساعت۱۵

دین و زندگی ۳ پایه دوازدهم رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت۱۵:۳۰

آموزش قرآن پایه هفتم مقطع اول متوسطه

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: