به گزارش برنا؛ وحید قبادی‌دانا، پرداخت کمک هزینه تحصیلی تشویقی به دانشجویان دولتی تحت پوشش بهزیستی گفت: در راستای حمایت و توانمندسازی از مددجویان سازمان بهزیستی کشور شهریه دانشجویان تحت پوشش که در دانشگاه‌های غیردولتی تحصیل می‌کنند، از سوی سازمان بهزیستی کشور پرداخت شد و همچنین کمک هزینه تحصیلی تشویقی که از دو سال گذشته برای این افراد درنظر گرفته شده برای دانشجویان دولتی تحت پوشش واریز شد.

او با بیان اینکه ۲۱۰۰ دانشجوی تحت پوشش بهزیستی در دانشگاه‌های دولتی تحصیل می‌کنند، یادآور شد: کمک هزینه تحصیلی تشویقی هر ترم برای دانشجویان مقطع فوق دیپلم ۴۰۰ هزار تومان، مقطع لیسانس ۶۰۰ هزار تومان،  مقطع فوق لیسانس یک میلیون تومان و دکتری دو میلیون تومان در نظر گرفته شده که روی کارت دانشجویان شارژ شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: