به گزارش برنا؛ محمد مهدی تندگویان، معاون امور جوانان در وزارت ورزش و جوانان  در صفحه اینستاگرام خود به مناسبت فوت علی اکرمی، مشاور معاونت ساماندهی  امور جوانان که به دلیل ابتلا به کرونا در گذشت ، پستی به این شرح منتشر کرد: 

قرارمان این نبود کرونا اینطور ماندگار بشود، قرارمان این نبود شیوه زندگی مان این گونه تغییر کند، قرارمان نبود انقدر دور بشویم از هم.... همه اش بجاى خود، اما صد افسوس که فکر نمى کردیم عزیزانمان به این آسانى یکى بعد از دیگرى، از دست بروند.

على اکرمى عزیزم، رفیق دیرین، امروز در جلسه ستادملی جوانان یادت کردیم، اما نه به خیر و خوشى، به دلتنگى و حسرت. هنوزم باورش سخته که این طور ناگهانى ترکمان کردى. در سال هایی که به عنوان معاون امور جوانان به جوانان کشور خدمت کردم، تو همیشه برایم مشاورى خوش ایده و خوش فکر بودى. دینت را تمام و کمال به این زندگى ادا کردى، اما غصه جاى خالیت همیشگى خواهد بود.

روحت شاد و یادت ماندگار.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: