به گزارش برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه 13 فروردین به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

متوسط اول :

ساعت ۹:۳۰تا۱۰:۰۰

کاروفناوری

پایه هفتم

ساعت ۱۰:۰۰تا۱۰:۳۰

کاروفناوری

پایه هشتم

ساعت ۱۰:۳۰تا۱۱:۰۰

کاروفناوری

پایه نهم

پایه ابتدایی:

ساعت۱۱:۰۰ تا ١١:۲۰

ریاضی و زندگی با محوریت پایه پنجم

ساعت ١١:۲۰ تا۱۱:۴۰

بازی و تفکر

ساعت ۱۱:۴۰تا ۱۲:۰۰

معرفی استان چهارمحال وبختیاری

متوسط دوم :

ساعت ۱۲:۰۰تا ۱۲:۳۰

حسابان ۲- پایه ۱۲- رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۳۰تا ۱۳:۰۰

ریاضی ۳- پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰

فارسی ۳- پایه ۱۲- مشترک تمام رشته ها

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: