به گزارش برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی یکشنبه 15 فروردین به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠

دانش فنی پایه - رشته الکترونیک - پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩

دانش فنی پایه - پایه ۱۰- رشته صنایع چوب و مبلمان -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰

دانش فنی تخصصی-پایه ۱۲- رشته صنایع چوب و مبلمان- شاخه فنی و حرفه ای

 

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱

تعویض تسمه تایم - رشته مکانیک خودرو - پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

فیلرگیری سوپاپ ها- رشته مکانیک خودرو - پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

بازی و ریاضی

پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

فارسی و نگارش

پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

فارسی و نگارش

پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳

علوم تجربی و تفکر

پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

مطالعات و مهارت های اجتماعی

پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

مطالعات و مهارت های اجتماعی

پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

 

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

ریاضی

پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

ریاضی

پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

ریاضی

پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶:٣٠ تا ۱۶:۵۰

پرورشی- توانمند سازی شغلی

متوسطه دوم :

ساعت١۶:۵٠ تا۱۷:۱۵

زیست شناسی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی

ساعت ١٧:۱۵ تا ۱۷:۴۰

شیمی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۴۰تا ۱۸:۰۰

شیمی یک - پایه ۱۰ - علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵

فیزیک سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰

هویت اجتماعی -پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف سیما.

......صبح.......

ساعت ۸:۰۰

اصول و عقاید ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰

تاریخ اسلام ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱

درس آموزش قرآن سوم دبستان.

ساعت۱۱:۳۰

درس هدیه های آسمانی دوم دبستان.

........عصر...........

ساعت۱۵

عربی و زبان قران ۳ رشته های تجربی و ریاضی فیزیک متوسط دوم نظری

ساعت۱۵:۳۰

پیام های آسمانی پایه هفتم مقطع اول متوسطه

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: