به گزارش برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی سه شنبه 17 فروردین به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠

دانش فنی پایه - پایه۱۰-رشته الکترونیک -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا ۹:

دانش فنی تخصصی - رشته الکترونیک - پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰

دانش فنی تخصصی- پایه ۱۲- رشته صنایع چوب و مبلمان- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱

پتینه کاری روی چوب - رشته صنایع چوب و مبلمان- پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

طراحی و ساخت کابینت - رشته صنایع چوب و مبلمان- پایه ۱۰ - شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

فارسی و نگارش

پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

فارسی و نگارش

پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

مطالعه و مهارت های اجتماعی

پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

بازی و ریاضی

پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

فارسی و نگارش

پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

فارسی و نگارش

پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

علوم تجربی

پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

علوم تجربی

پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

علوم تجربی

پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶:۳۰تا ١۶:۵۰

آموزش معلمان

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:۵۰ تا١٧:۱۵

ریاضی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ١٧:۱۵ تا ١٧:۴۰

شیمی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی و فیزیک

ساعت ۱۷:۴۰تا ۱۸:۰۰

ریاضی سه - پایه ۱۲- علوم تجربی

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵

هویت اجتماعی - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰

زیست شناسی - پایه ۱۲-رشته علوم تجربی

شبکه قران ومعارف سیما .

......صبح......

ساعت ۸:۰۰

اصول و عقاید ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰

تاریخ اسلام ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱

درس هدیه های آسمانی چهارم دبستان

ساعت۱۱:۳۰

درس آموزش قرآن چهارم دبستان

........عصر...........

ساعت۱۵

عربی زبان قران ۲ رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک وعلوم معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۵:۳۰

پیام های آسمانی پایه هشتم مقطع اول متوسطه

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: